21 Jobs bij Caw-Brussel

Vacature Algemeen Directeur CAW Brussel(m/v) AD

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel i...

Vacature Algemeen Directeur CAW Brussel(m/v)

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel i...

Vacature psychosociaal begeleider

Functie CAW Brussel, deelwerking Albatros (residentiële werking), gemengd onthaalhuis voor thuislozen zoekt een psychosociaal begeleider (m/v) (0,5 VTE) bepaalde duur voor 6 maanden. Taken • Intake-g...

Vacature psychologisch hulpverlener

Functie CAW Brussel - Team Psychologische hulpverlening vacature psychologisch hulpverlener (m/v) 0.5 VTE 6 maanden vanaf 1 januari 2020, mogelijks verlengbaar Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Br...

Vacature Psychologische hulpverlening

Functie CAWBrussel-TeamPsychologischehulpverlening vacaturehulpverlener(m/v)–zwangerschapsvervanging 50% onmiddellijke indiensttreding Plaatsbinnendeorganisatie: De hulpverlener maakt deel uit van he...

Vacature psychosociale hulpverlener , 0,5 VTE vervanging

Functie 0,5 VTE Psychosociale hulpverlener , vervanging zwangerschapsverlof vanaf 1 november 2019 tot augustus 2020 Taakomschrijving: De hulpverlener staat specifiek in voor het begeleiden van mensen...

Vacature maatschappelijk werker 0.5 VTE

Functie Je staat in voor de begeleiding van hulpvragers met schulden. Je maakt een budgetplan op en een overzicht van de schulden, je kijkt, met de hulp van juristen, de gegrondheid van de schulden n...

Psychosociale hulpverlener GECO CAW Brussel

Functie Team Outreach biedt integrale begeleiding aan op maat van de cliënt(-systeem). De cliënten waarmee we aan de slag gaan, vinden een moeizame aansluiting met de maatschappij: hun basisrechten z...

Vacature Crisismedewerker Team Crisismeldpunt en interventie

Functie 2 VTE, 100 % procent onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding T aakomschrijving Wij zoekeneencrisismedewerkervoorhetteamcrisis-Bxl.Hij/zijbemantmeehetCrisismeldpunt(24/7),doetambulantee...

Vacature Teamondersteuner Crisis-Bxl

Functie 50% procent onbepaalde duur, indiensttreding zo spoedig mogelijk Situering: Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de g...

Vacature maatschappelijk werker

Functie Dienst Schuldbemiddeling CAW Brussel 0,5 VTE Taakomschrijving : Je staat in voor de begeleiding van hulpvragers met schulden. Je maakt een budgetplan op en een overzicht van de schulden, je k...