Motivatiebrief sollicitatiebrief voorbeeld opstellen schrijven

Uw cv versus een motivatiebrief: hoe belangrijk is een motivatiebrief?

In vrijwel elke vacature wordt u gevraagd een cv en motivatiebrief op te sturen. In uw cv neemt u details over opleiding en werkervaring op, uw sollicitatiebrief vormt een begeleidend schrijven bij dit cv, waarin u uw motivatie kort en bondig verwoordt. Een motivatiebrief is een middel om u te onderscheiden van overige kandidaten en vormt een belangrijk onderdeel van elke sollicitatie. Let er echter wel op dat u zich tot de essentie ervan beperkt, namelijk de vraag waarom u een functie ambieert, een herhaling van gegevens die recruiters in cv’s kunnen vinden valt af te raden.

Werkgevers en hr-consultants selecteren kandidaten namelijk in eerste instantie op basis van cv’s. Meestal beschikken zij over onvoldoende tijd om alle motivatiebrieven te lezen. Geschiktheid wordt dus bepaald op grond van cv's. Indien het ervaringsgedeelte van uw cv aansluit bij de functie-eisen zal men uw sollicitatiebrief pas lezen, al zal dit bij een groot aantal kandidaturen slecht enkele seconden duren. Omdat hr-afdelingen 20 tot 30 brieven per dag screenen, zijn details overbodig: indien van toepassing zullen zij tijdens het sollicitatiegesprek hiernaar informeren.

Dat het cv als selectiemiddel geldt, blijkt ook uit het toepassen van prescreenen. Op basis van cv’s vindt telefonische voorselectie plaats, waarbij meerdere relevante kandidaten wordt gevraagd naar motivatie. Door vragen te stellen op het vlak van beroeps- en studiekeuzes, doelen en ambities wordt bepaald wie er voor een gesprek wordt uitgenodigd.

Vooral het cv leidt tot een uitnodig, of niet. Pas na controle ervan, zullen recruiters uw brief screenen om antwoord te vinden op vragen waarop uw cv niet direct antwoord geeft.

Sollicitatiebrief: schrijftips en hoe u met een motivatiebrief op positieve wijze opvalt

Sollicitatiebrieven dienen echter wel verzorgd te zijn. Bevalt uw cv, maar bevat de brief spelfouten? Dan gooit u uw eigen glazen in, terwijl het doel ervan juist is om uitgenodigd te worden. Maar hoe schrijft u zo’n brief, waar moet u op letten? Een motivatiebrief is altijd:

Indeling motivatiebrief

Een sollicitatiebrief kent een vaste indeling, zodat de lezer ervan direct kan zien:

 1. wie de afzender is;
 2. wanneer de brief geschreven is;
 3. wie de geadresseerde is;
 4. waarop de brief betrekking heeft.

De onderdelen kennen een vaste plek en worden van elkaar gescheiden door witregels. Het belangrijkst is de vraag waarom u solliciteert, oftewel uw motivatie om precies voor dat bedrijf te willen werken. Net als in een gesprek is het doel een eerste indruk te maken, waarbij u uzelf presenteert en uw meerwaarde voor het bedrijf omschrijft.

Details wat betreft opbouw motivatiebrief

 1. Briefhoofd Brieven beginnen met naam afzender, adres, telefoon, e-mail (kies voor professionele e-mailnamen, zoals i.degraff@gmail.com).
 2. Geadresseerde Wees zo precies mogelijk: naam bedrijf/instelling, afdeling of naam van degene aan wie de brief gericht is (let op pagina-uitlijning linkerkant).
 3. Plaats/datum Hierna volgen gegevens met betrekking tot plaats en datum.
 4. Kopje betreft Hier geeft u aan waarop de brief betrekking heeft (vermeld juiste functienaam).
 5. Aanhef Zorg ervoor dat u namen correct schrijft.
 6. Eerste alinea Aanleiding voor sollicitatie (begin allereerste zin nooit met ‘ik’).
 7. Tweede alinea Ga kort in op uw huidige situatie en de reden waarom u solliciteert.
 8. Laatste alinea Omschrijf kwaliteiten/geschiktheid en vermeld dat u op gesprek wilt komen.
 9. Afsluiting
 10. Cv als bijlage


Voorbeeld sollicitatiebrief

Bob Timmerman
Waterbaterstraat 111
2600 BERCHEM
Tel: 0498070707
E-mail: bob.timmerman@maibox.com

Berchem, 14 april 2014

Betreft: vacature magazijnier

Geachte heer [naam],

Fysiek sterk, enthousiast, leergierig: deze steekwoorden zijn op mij van toepassing. Daarvan zou ik u graag overtuigen en daarom solliciteer ik op de magazijniersvacature, die ik aantrof op de Vindazo-site.

Ik heb mijn magazijniersopleiding als enthousiaste leerling afgerond met goede cijfers en beschik reeds over eerste werkervaring. Ik ben iemand die bereid is alles aan te pakken. Daarbij zou ik mij graag verder ontwikkelen en de functie die u aanbiedt, biedt mij die kans.

Ik steek bovendien graag mijn handen uit de mouwen, ben taakbewust en weet mijn verantwoordelijkheden te nemen. Ik hoop dat ik mijn motivatie in een gesprek mag toelichten.

Met vriendelijke groet,
Bob Timmerman

Bijlage: cv


Tips voor werkzoekenden

Curriculum vitae, Motivatiebrief, Ontslagbrief