Flexi-jobs onbelast bijverdienen, extra geld, thuiswerk

Flexi-job

Ben je gepensioneerd of heb je al een baan, maar wil je toch nog een extra inkomen zonder belasting te betalen? Denk dan eens aan een flexi-baan in de horeca of in de kleinhandel.

Welke pluspunten heeft een flexi-baan?

Je hoeft geen belasting of sociale contributie van je brutoloon af te trekken. Je brutoloon is je volledige salaris. Omdat je de inkomsten van je flexi-baan niet hoeft op te geven aan de belasting, riskeer je niet om in een in een overtreffende belastingschijf terecht te komen. Met een flexi-baan heb je net als bij een gewone betrekking recht op vakantie, pensioen, werkloosheidsuitkering enzovoort. Er bestaat geen grens op je werkuren en de hoeveelheid salaris dat je verdient als flexi-jobber.

Onbelast bijverdienen.

Sinds 15 juli 2018 is het ook mogelijk om onder bepaalde voorwaarden tot € 6130,00 bij te verdienen per jaar. Hierover hoeft u dan geen belastingen of sociale bijdragen te betalen. Er zitten wel enkele voorwaarden aan vast.

Om wat voor soort activiteiten gaat het?

De sectoren waarin bijverdiend kan worden zijn verdeeld in drie rubrieken.

1. Diensten van burger aan burger.

Hierbij gaat het om incidentele diensten waarvoor betaald wordt. Deze dienst wordt verleend door een burger aan een andere burger. Voorbeelden zijn: grasmaaien, kinderopvang, kleine onderhoudswerken aan een woning, administratieve bijstand, bijlessen, et cetera. Het is belangrijk dat het om incidentele klussen gaat, dit om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Het is dus niet toegestaan om op vaste basis les te geven, of om wekelijks het gras te maaien. Er mag ook geen reclame gemaakt worden voor uw activiteit. Bekijk de complete lijst van toegestane activiteiten van burger aan burger (opent in nieuw venster)

2. Verenigingswerk

Dit zijn betaalde diensten voor feitelijke verenigingen, openbare besturen of sociaal-culturele verenigingen zonder winstoogmerk. De verleende diensten moeten buiten het professionele gebied vallen. Voorbeelden zijn: sporttraining geven, gidsen, begeleiding van schooluitjes, et cetera. Bekijk de complete lijst van toegestane activiteiten in het verenigingswerk (opent in nieuw venster).

3. De deeleconomie

Ieder persoon mag via een erkend deeleconomie platform zijn diensten aanbieden aan particulieren.

Wie mag wat doen?

Diensten van burger aan burger en verenigingswerk mag gedaan worden door werknemers die minimaal vier van de vijf dagen werken en gepensioneerden. Een voorwaarde is dat een zelfstandig ondernemer niet dezelfde activiteit mag uitoefenen als in zijn hoofdberoep. Dus een zelfstandig loodgieter mag niet bijklussen als loodgieter.

Studenten, huisvrouwen of mannen en werkzoekenden komen niet in aanmerking. Wie zijn loopbaan onderbreekt vanwege een verlof of tijdskrediet, kan participeren als hij of zij in het derde kwartaal voorafgaand aan dat waarin er bijgeklust wordt, een gemiddelde baan van ten minste tachtig procent had. Wie één vijfde Vlaams zorgkrediet neemt, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voor het uitoefenen van een nevenactiviteit.

Wat betreft de deeleconomie:

Ieder persoon mag hierin bijklussen. Een zelfstandig ondernemer mag niet in dezelfde activiteit bijklussen als zijn of haar hoofdberoep.

Hoe ziet de procedure eruit?

Als u onbelast wilt bijklussen in diensten van burger aan burger of verenigingswerk, dan kunt u zich aanmelden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) via de elektronische applicatie: bijklussen.be. Als u in uw vrije tijd voor een andere burger een klus doet, dan moet u zelf de aangifte doen. Kies dan voor het profiel ‘Bijklusser’. Via de link ‘Ik wil bijklussen voor een andere burger’ kunt u zich als burger aanmelden in het loket. Als er een activiteit uitgevoerd wordt door iemand in zijn vrije tijd op verzoek van een vereniging, dan moet de vereniging aangifte doen. Kies voor het profiel ‘Vereniging of openbaar bestuur’. Via de link ‘Ik vertegenwoordig een vereniging’ kiest u, afhankelijk van het type vereniging, hoe u zich aanmeldt in het loket. U kunt zich ook aanmelden als burger, dan kunt u zien of een vereniging aangifte voor u heeft gedaan en of u nog mag bijklussen. Voor elke activiteit worden de volgende gegevens gevraagd:

De inkomsten die u via een deeleconomie platform krijgt, moet u aangeven op uw belastingbrief. Dit hoeft dus niet via de onlinedienst ‘Bijklussen.be’. Na afloop van het jaar geeft het deeleconomie platform uw inkomsten door aan de FOD-financiën. Er wordt dan gekeken of u eventueel voor het gehele jaar de € 6000,00 hebt overschreden. Naast uw netto-inkomsten rekent het deeleconomie platform eventuele administratieve kosten mee. Het kan zijn dat het bedrag dat ze doorgeven hoger ligt dan het bedrag dat u ontvangen hebt. Als er vragen zijn over bijklussen in de deeleconomie en de gevolgen voor uw personenbelasting, kunt u contact opnemen met de FOD-financiën

Het maximale bedrag

Het bedrag wat verdient mag worden met bijklussen is € 6130,00 per kalenderjaar. Bijkomstige onkosten en reiskosten zijn hierbij inbegrepen. Dit bedrag geldt voor alle drie de rubrieken. Het bedrag wat verdiend wordt bij diensten aan burgers en verenigingswerk mag maximaal € 510,83 per maand zijn. Voor de deeleconomie geldt alleen het maximale bedrag van € 6130,00 per kalenderjaar.