ICT Business Applications Owner

Functie ICT Business Applications Owner
Samen met jouw collega's van het « Business Applications » team beheer je onze belangrijkste professionele applicaties gelinkt aan onze Interim & Dienstencheques activiteiten  om een dienst van waarde en kwaliteit te leveren.
Je rol
Je zorgt voor de goede werking van de applicaties en gebruikersondersteuning in samenwerking met de Service Desk, het infrastructuurteam en de leveranciers. Je volgt de oplossingen van de bugs op met de leveranciers. Je verzamelt en analyseert de verzoeken van de Business, je s verbeteringen en ontwikkelingen voor met als doel een constante verbetering van de applicaties. Je s de roadmap op en beheert deze. Je beheert de uitvoering van de ontwikkelingen, s en volgt de nodige testplannen op en je zorgt ervoor dat ze in productie gaan. Je s en onderhoudt de documentatie en procedures op om een eersjnsondersteuning door de Service Desk mogelijk te maken. Je werkt in de tweede lijn en beheert de oplossing van de problemen met de leveranciers. Je zorgt voor een effectieve overdracht van kennis voor de opleiding en informatie van de collega's die jouw back-up zijn. Je profiel
Je beschikt over a jaar ervaring in het beheer en ondersteuning van management applicaties. Een ervaring in applicaties die "Human Resources beheer"- en "Payroll"-gericht zijn is een plus punt. Je kan complexe problemen analyseren. Je bent oplossingsgericht en je wilt werken voor een bedrijf in volle groei in een dynamische sector. Je hebt goede communicatievaardigheden, zowel met technici als met gebruikers. Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans. _________________________________

ICT Business Applications Owner
Au sein de l'équipe « Business Applications » du Groupe Daoust, vous gérez le cycle de vie de nos principales applications-métier liées à nos activités d'Intérim et de Titres Services afin de fournir un service de valeur et de qualité.
Votre rôle
Vous assurez le bon fonctionnement des applications et le support des utilisateurs en collaboration avec le Service Desk, l'équipe infrastructure et les fournisseurs. Vous faites le suivi de la résolution de bugs par les fournisseurs. Vous collectez et analysez les demandes du Business, vous proposez des améliorations et des évolutions dans un but d'amélioration continue des applications. Vous établissez et gérez la roadmap. Vous gérez la réalisation des évolutions par les fournisseurs, établissez et suivez les plans de tests nécessaires et assurez leur mise en production. Vous établissez et maintenez les documentations et procédures afin de permettre un support de ère ligne par le Service Desk. Vous intervenez en deuxième ligne et gérez la résolution des problèmes par les fournisseurs. Vous assurez un transfert de connaissance efficace afin de former et d'informer les collègues qui assurent votre backup. Votre profil
Vous disposez de à ans d'expérience en gestion et support d'applications de gestion. Une expérience dans les applications orientées « Gestion des ressources humaines » et « Payroll » est un atout. Vous pouvez analyser des problématiques complexes. Vous êtes orienté solution et désirez travailler dans une entreprise en pleine croissance dans un secteur dynamique. Vous avez de très bonnes aptitudes de communication, tant qu'avec des techniciens qu'avec des utilisateurs. Vous avez une très bonne connaissance du Français et du Néerlandais. Aanbod - Jouw profiel - Solliciteren Daoust

 

Rapporteer deze vacature

ICT Business Applications Owner
2022-01-01 - 2022-02-07

Aanwerving Organisatie: via Global Recruitment
Contract: Permanent
Industrie:
Gemiddeld loon: 2000
Valuta: EUR
Address place: BRUSSEL

Land: België
Postal Code: 1000
Web: www.globalrecruitment.info
Telefoon: +32 493 78 60 54

 

 

Share