Projectverantwoordelijke

Functie

Projectverantwoordelijke beleidingsproject om bewoners hun huisvesting beter te helpen gebruiken.

OPDRACHTEN

De hoofdopdracht van de projectmedewerker bestaat erin de bewoners te begeleiden naar een beter gebruik van hun Lage-Energie-Woning om zo hun energie-uitgaven te beperken, hun gebruikscomfort te verhogen en de kwaliteit van de woning te behouden. We zetten in om dit als groep te realiseren en zo een band te maken tussen de bewoners om de solidariteit en het gemeenschappelijke leren te verhogen.

Hiertoe moet zij/hij

- De huurders begeleiden tijdens technische bezoeken aan hun woning om hen aan te moedigen hier actief aan deel te nemen en de opgedane kennis te delen met hen/anderen ;

- Uitwerken en toepassen van collectieve vormingssessies om bewoners(groepen) te sensibilseren omtrent alle gebruiksaspecten van hun woning ;

- De bewoners benaderen om een vertrouwensband met hen op te bouwen en kennis te maken met hun dagdagelijkse leefomstandigheden, via huisbezoeken ;

- De participatie van de bewoners verhogen, hun (gebruikers)kennis en mogelijkheden naar waarde schatten ;

- Uitbouwen van (maandelijkse) thematische vormingsmomenten voor meer kwetsbare bewoners om zo hun kennis te verhogen in verband met rationeel energieverbruik ;

- Bewoners begeleiden in het regelmatig/maandelijks opvolgen van hun energieverbruik ;

- Bewoners begeleiden bij het collectief zetten van stappen om technische problemen bij hun gebouwbeheerder aan te brengen (Sociaal verhuurkantoor, syndicus, Dienst Gemeente eigendommen) ;

- In partnerschap werken met de gebouwenbeheerders en delenemen aan overleg om de problemen van gebruik naast technische problemen oplossingsgericht aan te pakken ;

- Samenwerken met de partnerorganisaties van Netwerk Wonen en deelnemen aan de maandelijkse overleggen om zo de kennis te delen ;

- In ploeg met de collega’s van de dienst huisvesting, Renovatie-advies en de Technische dienst Bonfix;

- De coördinatie opnemen van, het vormen en motiveren van de bewoners-Ambassadeurs van het Passief, die als ervaringsdeskundigen ingezet worden tijdens vormingsmodules en groepsbijeenkomsten ;

- Een jaarverslag opmaken voor subsidiërende opdrachtgevers, en zoeken van structurele financiële middelen.

Aanbod

AANBOD

- Een deeltijdse tewerksing (. VTE) van onbepaalde duur ;

- Een loon naar werken naar de barema’s BC/Bb binnen ons paritair comité (PC .) ;

- Een uitdagend takenpakket in een dynamische ploeg waar we samenwerken aan de verbetering van de levenskwaliteit van de wijk(bewoners) ;

- Een aangename werkplek, vlot bereikbaar in het hartje van Molenbeek.

Jouw profiel

We zoeken naar een collega die mee drager kan zijn van dit project, in nauwe samenwerking met zijn/haar collega’s binen het Employer en de collega’s uit het Netwerk Wonen.

- Je bezit een diploma studies hoger onderwijs ;

- Je hebt minstens jaar werkervaring in een gelijkaardige functie ;

- Je bent betrokken bij het idee van sociale duurzaamheid, is zich bewust van de uitdagingen in deze donen (onder meer klimaatdoelsingen)

- Een opleiding milieu-adviseur, studies milieu- en duurzaamheidsmanagement of veranderingsmanager is een troef - Kennis over Lage-energie-Woningen is een extra troef

- Je toont jezelf in staat om technische kennis eenvoudig te vertalen in vormingspakketten

- Je beschikt over de vaardigheden om groepen volwassenen te vormen en te begeleiden

- Je bezit goede mensenkennis en relationele vaardigheden, dit vanuit een sociale bewogenheid

- Je bent in staat om actief te luisteren en geeft blijk van empathie

- Je toont initiatief, creatieve geest – nieuwsgierige aard en bent bereid om te leren vanuit de praktijk

- Je kan zelfstandig werken maar werkt ook vlot en collegiaal in teamverband en in samenwerking met andere lokale en regionale organisaties en diensten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- Je voedt interne reflectie binnen de ploeg en hebt een kritische geest

- Je houdt ervan om te werken aan en in vlotte directe samenwerking met het publiek binnen onze multiculturele volkse wijken te Molenbeek (contactvaardig met ons doelpubliek)

- Je beschikt over een vlotte pen (redactievaardigheden),

- Je kan situaties correct analyseren en probleemsingen synthetiseren

- Je hebt kennis van de Brusselse politieke context (inzake huisvesting, energie en stedenbouw)

- Tu es bilingue NL/FR ou tu as au moins une connaissance active de la seconde langue ;

- Je maakt er geen bezwaar van om occasioneel een avond of tijdens het weekend aan de slag te gaan.

Solliciteren straat , SINT-JANS-MOLENBEEK
Dhr. Lieven Monserez

 

Rapporteer deze vacature

Projectverantwoordelijke
2021-11-23 - 2022-01-05

Aanwerving Organisatie: via Global Recruitment
Contract: Permanent
Industrie:
Gemiddeld loon: 2000
Valuta: EUR
Address place: SINT-JANS-MOLENBEEK
Bonneviestraat 40
Land: België
Postal Code: 1080
Web: www.globalrecruitment.info
Telefoon: +32 493 78 60 54

 

 

Share