Job 51 van 68


Report this listing
SolliciterenCoördinator Service Gebouwen & Stelplaatsen


Functie

Bijdragen aan een leefbaar en bereikbaar Vlaanderen? Dat doe je zo

Als Coördinator Service Gebouwen & Stelplaatsen ben je verantwoordelij k voor het beheer van het operational excellence verbeterprogramma. Stilstaan is geen optie. Met een kritische geest ga jij pro-actief op zoek naar verbeterprojecten binnen onze dienst. Je hebt de drive om mee te schrijven aan het succesverhaal van je eigen functie binnen onze dienst en binnen De Lijn. Je staat dagelijks in nauw contact met de medewerkers van de serviceteams en met de Teamcoördinatoren. Je ondesteunt hen zodat zij de efficiëntie en effectiviteit van hun werkzaamheden kunnen verhogen. Concreet doe je dit door enerzijds gepaste opleidingen of vervolmakingstrajecten aan te reiken, anderzijds zet je in op onze bedrijfsprocessen die jij zal documenteren, meten, analyseren, actualiseren, verbeteren en implementeren. Op deze manier draag je rechtstreeks bij tot hun jobtevredenheid en zie je meteen ook het resultaat van je eigen inspanningen.

Daarnaast heb je op regelmatige basis contact met het Hoofd Service Gebouwen & Stelplaatsen. Met het expertisecentrum Gebouwen en Stelplaatsen pleeg je regelmatig overleg.

Een greep uit de werkzaamheden als Coördinator Service Gebouwen en Stelplaatsen:

· In samenspraak met het Hoofd Service Gebouwen en Stelplaatsen bouw je een monitoring en analyse tool (dashboard) in het kader van performance management voor de afdeling op.

· J e bent verantwoordelijk voor de uitwerking en de opvolging van de kennis- & competentiematrix (inclusief het opvolgen van de ontwikkeling van de leerlijnen) van de afdeling waarin de huidige en toekomstige kennis/kunde behoefteverdeling wordt beheerd.

· J e schrijft werkinstructies uit en staat in voor kennisborging binnen de afdeling.

· Je organiseert en implementeert controleprocedures op afdelingsprocessen.

· Je bewaakt de milieurichtlijnen en -afspraken.

Als coördinator Service Gebouwen & Stelplaatsen bewaak jij dat de afdelingsnoden goed inkaart gebracht kunnen worden en op maat zijn afgestemd. Daarnaast detecteer je, meld je en grijp je in wanneer er zaken het continu verbeterprogramma en het behalen van de afdelingsdoelstellingen bemoeilijken. Je ontwikkelt je eigen deskundigheid door recente ontwikkelingen te bestuderen en opleidingen te volgen. Zo bouw je mee aan onze toekomstvisie.

Aanbod

Hoe is dat: werken bij De Lijn?

Samenwerken is een van onze belangrijkste pijlers binnen De Lijn: samen met zo’n 7500 medewerkers brengen we Vlaanderen in beweging. Samen zijn we voortrekker in de transitie naar duurzame mobiliteit in Vlaanderen.

Techniek staat nooit stil. Daarom zorgen we voor de juiste opleidingen zodat jij altijd op de hoogte blijft van de laatste evoluties. De Lijn is immers ook jouw lijn. Onze organisatie is er vóór jou en dóór jou. Je krijgt de kans om echt in de materie te duiken. Zo evolueer jij tot expert in jouw vakgebied en kun je jouw kennis overdragen aan collega’s. Werken bij De Lijn is een goede leerschool: er zijn volop doorgroeimogelijkheden.

Voordelen om van te genieten

· Een job die ook morgen en overmorgen belangrijk blijft

· Een aantre kkelijk maandsalaris, in verhouding tot je diploma en competenties

· Extralegale voordelen zoals een interessant pensioenplan, hospitalisatieverzekering, ongevallenverzekering, maaltijdcheques, vrijverkeerkaarten voor het hele bus-, tram- en metronetwerk voor jou en je gezin, gratis woon- werkverkeer met de trein, gratis thuisopvang voor zieke kinderen,…

· Voordelige acties met verschillende culturele en commerciële partners, zoals vakantiehuizen, programma's om privé computers aan te kopen en groepsaankopen

· 20 wettelijke verlofdagen, 5 conventionele verlofdagen, 1,5 dag ARAB verlof en 10 dagen bijkomend verlof. Een extra anciënniteitsdag na 3 jaar dienst, 2 dagen na 5 jaar dienst, daarna per 5 jaar een bijkomende dag met een max van 7 dagen.

· Professioneel meegroeien met een bedrijf dat een belangrijke partner is in het maatschappelijk mobiliteitsdebat.

Bovendien hechten we belang aan een goede werk privébalans. We zetten in op tijdsonafhankelijk werken.

Deel uitmaken van De Lijn? Solliciteer vandaag nog en zet samen met ons Vlaanderen in beweging.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 18 maart 2021 .

We ontvangen graag je CV , motivatiebrief en diploma .

Voor functiegerelateerde vragen kun je contact opnemen met Alex Hoevenaegel ( Alex.Hoevenaegel ) , voor meer informatie over het sollicitatieproces met Steven Willekens ).

Bereid je alvast voor op jouw sollicitatie: onze selectieprocedure bestaat na de CV-screening uit een verkennend gesprek, assessment en een selectiegesprek met de leidinggevende en HR.

Jouw profiel

Ga jij als Coördinator Service Gebouwen & Stelplaatsen verder dan de eindhalte?

We zoeken iemand met de nodige dosis overtuigingskracht, die ook in moeilijke situaties het nodige draagvlak weet te creëren voor ideeën en voorstellen via een mix van goede argumentatie, gepaste beïnvloedingsmethodes en autoriteit. Daarnaast beschik je over een scherpe analytische geest, een (constructieve) kritische ingesteldheid en voeling met techniek. Je durft verantwoordelijkheid te nemen en denkt probleemoplossend zonder hierbij de focus op samenwerking te verliezen. Je bent communicatief vaardig om je voorgestelde oplossing over te brengen aan de andere teamleden en voelt je comfortabel om dit te doen. De medewerker die we zoeken kan goed conceptueel denken, is vooral heel resultaatgericht en streeft ernaar zichzelf voortdurend te verbeteren door actief deel te nemen aan vooruitgang en verbetering.

Dit vul je aan met:

· Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring

· Kennis van procesanalyse en procesoptimalisatie

· Kennis van welzijn op het werk, milieuwetgeving en veiligheid op de werkvloer

· Noties van bouwkunde, gebouwtechnieken en onderhoudsplanning

· Noties van Wet op Overheidsopdrachten

Solliciteren

Motstraat 20, 2800 MECHELEN
Dhr. Steven Willekens

Solliciteren

Meer banen van je zoekopdracht