IT teamplayer

Functie

Intermediaries are not recommended to contact.

Helps and leads indepently IT or com organizations or services. Determines the evolution of the information and communication systems according to the functional needs and the strategy of the company. Supervises the design, implementation and operational maintenance of IT, IT and com systems (quality, security, reliability, costs, deadlines). Supervises and directs the information systems projects.

Aanbod

Pay is as you work. Within an existing close-knit team, finishing the IT and ICT problems and standing up to bring the solutions to the rest of the company. IT and ICT in the field of logistics, road in the EU and energy, diesel filling stations in the EU and LNG in Europe, help to bring it up to a level that gives us satisfaction (and yourselves of course) ...

Jouw profiel

Job description that could fit!

Analyze and determine the needs of the company or users in terms of organization and information and com systems Draw up the ICT strategy on the basis of the principles determined by the management and the needs of the users Supervise the implementation modalities Manage the global budget of the organization, service or project (investment, destination, distribution, ...) Supervise and coordinate the realization of projects Choose the implementation method (internal or subcontracted) Check the conformity of the implementation Determine the quality and security procedures of the information and com systems and monitor their implementation Leading a service or an organization Follow up and update technical, economic,… information and regulations Supervise a work domain or project Architecture (system, network, ...) Supervising a work domain or project Security, quality Supervise a work area or project Engineering, research and development (integration, planning, ...) Supervise a work domain or project Maintenance Supervise a work area or project Research, innovation and development Supervising a work domain or project Installation (equipment, system, network, workstations, software) Supervise a work domain or project Production, management, supervision Supervising a work domain or project Management of software and hardware Draw up tenders or specifications for suppliers or service providers Follow the technological evolution of information and com systems Propose technical solutions Follow-up of the functional and technical architecture studies of the information systems Supervise the operational work management (coordination, communication, ...) Determine and implement risk management of the information systems (security, confidentiality, integrity, reliability, ...) Carry out actions to support personnel management (recruitment, training, ...) Determine the strategy and orientation of the information and com systems of an organization (evolution, organization, ...)

Contactvaardig zijn, Omgaan met stress, Klantghtheid, Zin voor nauwkeurigheid hebben, Samenwerken als hecht team, Commercieel zijn, Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit), Creatief denken (Inventiviteit), Zelfstandig werken, Resultaatghtheid, Regels en afspraken nakomen, Plannen (= ordenen)

De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren, Opvolgen van de functionele en technische architectuurstudies van de informatiesystemen, De ICT strategie opsen op basis van door de directie bepaalde uitgangspunten en de behoeften van de gebruikersToezicht houden op de uitvoeringsmodaliteiten, De uitvoeringswijze kiezen (intern of in onderaanneming)De conformiteit van de uitvoering controleren, Aanbestedingen of lastenboeken voor leveranciers of dienstverleners opsen, Een dienst of een organisatie leiden, Toezicht houden op een werkdon of project Beveiliging, kwaliteit, Toezicht houden op een werkdon of project Onderzoek, innovatie en ontwikkeling, Toezicht houden op een werkdon of project Productie, beheer, toezicht, Het globale budget van de organisatie, de dienst of het project beheren (investering, bestemming, verdeling, ...), De technologische evolutie van de informatie- en comsystemen opvolgenTechnische oplossingen voorsen, Toezicht houden op een werkdon of project Architectuur (systeem, netwerk, ...), Toezicht houden op een werkdon of project Sturing van software en hardware, De realisatie van projecten superviseren en coördineren, Toezicht houden op een werkdon of project Onderhoud, Toezicht houden op een werkdon of project Engineering, onderzoek en ontwikkeling (integratie, planning, ...), Toezicht houden op een werkdon of project Installatie (apparatuur, systeem, netwerk, werkposten, software), De operationele werkleiding superviseren (coördinatie, communicatie, ...), Behoeften van de onderneming of gebruikers op het vlak van organisatie en informatie- en comsystemen analyseren en bepalen, Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...), De kwaliteits- en beveiligingsprocedures van de informatie- en comsystemen bepalen en de toepassing ervan controleren, Een onderaannemingsbeleid bepalen en uitvoeren, De strategie en de oriëntatie van de informatie- en comsystemen van een organisatie bepalen (evolutie, organisatie, ...), Risicobeheer van de informatiesystemen bepalen en uitvoeren (beveiliging, vertrouwelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid, ...)

Secundair volwassenenonderwijs Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie

Solliciteren Nijverheidsstraat , VEURNE
Employer
Rapporteer deze vacature

IT teamplayer
2021-02-25 - 2021-03-14

Aanwerving Organisatie: via Global Recruitment
Contract: Permanent
Industrie:
Gemiddeld loon: 2000
Valuta: EUR
Address place: VEURNE
Nijverheidsstraat 2
Land: België
Postal Code: 8630

 

 

Suggestion


 

Share