Maatschappelijk assistent

gaat volop voor de verdere professionalisering van de stadsdiensten en is op zoek naar nieuwe werkkrachten die mee willen bouwen aan een stad in volle verandering en vernieuwing.

Ben je geboeid door de werking van een openbaar bestuur, werk je graag mee aan een optimale dienstverlening voor onze bewoners en sta je open om de beleidslijnen van onze kuststad mee uit te denken?

Wil je bovendien werken in een gloednieuw administratief centrum dat binnenkort wordt gebouwd? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

De maatschappelijk assistent is mede verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het sociaal beleid voor en OCMW . Het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren voor de inwoners van staat centraal.

 De maatschappelijk assistent zet zich in om burgers in staat te sen om

Een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid Om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving Hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren
Resultaatsgebied instaan voor de vraagverheldering en vraagverduidelijking Resultaatsgebied opmaken en opvolgen van het sociaal administratief cliëntendossier Resultaatsgebied bieden van integrale hulpverlening op maat met als doel de zelfredzaamheid van cliënten te verhogen Resultaatsgebied opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met andere actoren, zowel binnen als buiten de context van het Sociaal Huis Resultaatsgebied uitbouwen van de werking sociale dienst om bij te dragen tot een efficiënte en optimale dienstverlening.

. Kennis

Kennis van de wetgeving m.b.t. de werking van het OCMW organieke wet op het OCMW (..), wet van betreffende het recht op maatschappelijke integratie, wet van betreffende het ten laste nemen van steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Kennis van de sociale kaart en van de structuur van het algemeen welzijnswerk Kennis met het besturingsprogramma New Horizon toepassing sociale dienst is een pluspunt

 

. Competenties

Integriteit neemt verantwoordelijkheid voor eigen werk en komt open uit voor fouten, gaat zorgvuldig en discreet om met gevoelige of vertrouwelijke informatie, toont voorbeeldgedrag in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid, respecteert het beroepsgeheim en benadert alle situaties van cliënten en binnen de organisatie met tact, discretie, respect en verantwoordelijkheidszin Klantgerichtheid  het belang van de cliënt staat centraal, er wordt steeds gecontroleerd of er voldaan is/zal worden aan de noden en de wensen van de klant,  levert indien nodig en mogelijk, maatwerk voor elke cliënt, organiseert de dienstverlening zodanig dat ze maximaal en proactief tegemoet komt aan de klantenverwachtingen Samenwerken s zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep, pleegt overleg, maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen, respecteert de andere en toont waardering voor ieders eigenheid Flexibiliteit kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten en plotse veranderingen, kan in crisissituaties prioritaire opdrachten goed afwerken, toont bereidheid in het leren en mee groeien met veranderingen Plannen en organiseren plant en organiseert het werk effectief,  bepaalt de objectieven en prioriteiten Zorgvuldigheid blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren, rapporteert ordelijk en overzichjk, bouwt sociale dossiers nauwkeurig, gestructureerd en kernachtig op Leervermogen gaat op zoek naar relevante informatie en kan deze zelfstandig verwerken, vertaalt informatie naar eigen opdrachten, probeert door vragen of verder onderzoek achter diepere oorzaken van problemen of successen te komen
 

Gewenste ervaring

Geen ervaring


Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B-B

Bruto aanvangsloon op jaarbasis met jaar ervaring . euro. Specifieke simulaties kunnen opgevraagd worden via
 

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor deze functie maximaal in aanmerking genomen, op voorwaarde dat je ervaring relevant is voor de functie. Beroepservaring uit de overheidssector wordt onbeperkt meegenomen voor de valorisatie van de anciënniteit.

Extralegale voordelen

Maaltijdcheques van EUR waarvan je zelf , EUR bijdraagt Gratis hospitalisatieverzekering Fietsvergoeding van , EUR per km Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer Smartphone Ruime opleidingsmogelijkheden  Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas Vakantie dagen op jaarbasis
 

extra verlof bij dienstanciënniteit

> jaar ononderbroken anciënniteit + dag;

> jaar ononderbroken anciënniteit + dag;
> jaar ononderbroken anciënniteit + dagen;
> jaar ononderbroken anciënniteit+ dagen.


Originele vacature is te vinden op – Maak nu een Jobagent aan op en vind je droombaan! Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op !
Maatschappelijk assistent
2020-10-06 - 2020-11-04

Aanwerving Organisatie: via Global Recruitment Selection
Contract: Permanent
Industrie:
Gemiddeld loon: 2000
Valuta: EUR
Address place: Nieuwpoort
Land: België
Postal Code: None
Straat:None
Web: www.globalrecruitment.info

 

 

Share