Job 86 van 172

Solliciterenergotherapeut/logopedist/kinesitherapeut


Functie

Je staat in voor de dagelijkse behandelingen en begeleiding van de (minder)valide en demente bewoners in ons woonzorgcentrum. Vanuit de specifieke noden van de bewoners stel je je therapeutische doelstellingen op. Door aangepaste groeps- en individuele activiteiten stimuleer je de ontwikkeling of tracht je de zelfredzaamheid van de bewoners te behouden of mogelijks te verbeteren. Daarnaast heb je ook een adviserende rol in het multidisciplinair team .

Aanbod

 • Een deel- of voltijds contract van bepaalde duur van een jaar.

 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk

 • Een geraamd nettoloon van minimum 1.801,00 EUR (voltijds, bruto: 2.558,00 EUR) of 1.112 EUR (halftijds, bruto: 1.279 EUR) per maand(alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciënniteit).

  Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.

 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 4,91 EUR per prestatie van 7u36.

 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.

 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.

 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Jouw profiel

 • Je bent minstens in het bezit van een diploma bachelor richting ergotherapie/logopedie/kinesitherapie (of daarmee gelijkgesteld).

 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands.

 • Je gaat op een empathische maar assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.

 • Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig taken afwerken en beslissingen nemen.

 • Je bent flexibel en handelt probleem oplossend.

Samenwerken als hecht team, Zelfstandig werken, Regels en afspraken nakomen, Plannen (= ordenen), Zin voor nauwkeurigheid hebben, Resultaatgerichtheid, Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit), Omgaan met stress, Contactvaardig zijn

Werkt de logopediesessie uit Past de oefeningen aan de voortgang van de persoon met zorgbehoefte aan, Werken met een doelgroep: Volwassenen, De noden van de persoon met zorgbehoefte bepalen De persoon met zorgbehoefte informeren over de logopedische aanpak (doelstellingen, stappen, ...), Het logopedieprogramma uitwerken De interventies bepalen (verloop, persoonlijk aandeel, ...) en afstemmen op de situatie van de persoon met zorgbehoefte (leeftijd, stoornis, activiteit, ...), Het soort stoornis (stemproblemen, spreken, ...), de moeilijkheden (hinder, symptomen, ...) en de omgeving van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen

Prof. bach. Logopedie en audiologie: Logopedie, Ac. bach. Kinesitherapie, Prof. bach. Ergotherapie

Solliciteren

DUINENSTRAAT 106, 8450 BREDENE
Dhr. Eerebout Jan

Solliciteren

Meer banen van je zoekopdracht