Job 91 van 172

SolliciterenPatiëntenbegeleider ergotherapeut/sociotherapeut Boomgaard


Functie

Boomgaard is een dagkliniek die een onthalend en ondersteunend klimaat probeert te scheppen voor een 80-tal mensen met een langdurige en ernstige psychiatrische problematiek.

Mensen die naar Boomgaard komen, zijn vaak al meermaals of voor langere tijd opgenomen geweest. Ze hebben het verlangen om buiten het ziekenhuis te wonen en hun leven uit te bouwen, maar worstelen daarbij met hun kwetsbaarheid en de hoge eisen van de samenleving. Naast de symptomen die gekoppeld zijn aan hun specifieke kwetsbaarheid hebben ze dan ook vaak te kampen met eenzaamheid, isolement en existentiële vragen.

Boomgaard wil dan een "levendige en inspirerende plek" zijn, waar mensen kunnen aansluiten op de manier die hen het beste ligt. Het dagelijks leven en het aanbod wordt opgezet, uitgebouwd en telkens opnieuw aangepast in samenspraak met de patiënten. Hierdoor orden we allemaal samen verantwoordelijk voor het creëren van een milieu waarin ieder zich thuis en gesteund kan voelen. Voor de ene wordt Boomgaard zo vooral een toevluchtsoord, voor de andere een uitvalsbasis vanwaar men nieuwe dingen kan ontdekken en ondernemen, binnen en buiten het ziekenhuis.

 • Je staat in voor de begeleiding van patiënten volgens de zorgvisie die geïnspireerd is door de institutionele therapie, de psychoanalytische ethiek en het rehabilitatie gedachtegoed.
 • Samen met collega's van andere disciplines bouw je, vanuit jouw discipline, zorg op maat van iedere patiënt uit.
 • Je volgt een aantal toegewezen patiënten op, maar je hebt ook oog en voeling voor de sfeer (en organisatie van) het dagelijkse leven op de afdeling.
 • Je vertrekt vanuit de noden en verlangens van patiënten, moedigt hen aan, ondersteunt hen om te participeren op de manier die hen ligt.
 • Zowel op individueel als op groepsniveau denk, spreek en bouw je mee aan een afgestemd therapeutisch aanbod.
 • Je vormt een brug die patiënten overgangen helpt maken binnen en buiten de afdeling en het ziekenhuis.
 • Je bent bereid om je flexibel op te stellen, om tussen de patiënten te vertoeven, samen dingen te ondernemen en daarbij afwijkingen van de norm toe te laten.
 • Je kan de traagheid en het lijden van de chroniciteit verdragen en je hebt oog voor het kleine en onverwachte.

Aanbod

 • Vervangingscontract van 60% ingaand vanaf 9 oktober met mogelijkheid tot uitbreiding naar een contract van onbepaalde duur met een groter tewerkstellingspercentage
 • Een boeiende job in een dynamische omgeving
 • Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema's met overname van relevante anciënniteit
 • Ruime kansen tot ontwikkeling
 • Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - Waarom kiezen voor Bethanië

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van minimum een diploma bachelor in de ergotherapie of bachelor in een menswetenschappelijke richting.
 • Je beschikt over communicatieve en relationele vaardigheden.
 • Je kan zelfstandig werken en samenwerken in teamverband.
 • Je hebt voeling met- en bij voorkeur ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Je hebt voldoende competentie om je snel in te werken en een volwaardig multidisciplinair teamlid te zijn.

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Solliciteren

Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 ZOERSEL
Psychiatrisch Centrum Bethanië

Solliciteren

Meer banen van je zoekopdracht