Job 92 van 172

SolliciterenErgotherapeut (M/V)


Functie

Je werkt als ergotherapeut op een geïntegreerde manier, dit wil zeggen nauw aansluitend bij de directe noden van de bewoners en de woongroep waar ze verblijven. De bewoners hebben een matig, ernstige of diep verstandelijke beperking en hebben extra ondersteuning nodig omwille van fysieke beperkingen of gedrags- en emotionele stoornissen. Je ontwikkelt voor hen op individuele basis of in groep activiteiten op maat. Je werkt nauw samen met je ergo-collega’s, de ortho-agoog en de begeleiders van de woongroepen.

Aanbod

Contract: Tijdelijke functie tot eind 2020 met reële kans op verlenging.

Tijdregeling: voltijds of deeltijds (80%)

Start: zo vlug als mogelijk (15/7?)

Dienstrooster: hoofdzakelijk dagdiensten van 8:30 tot 17:00u met afwijkingen afhankelijk van de geplande activiteit

Jouw profiel

Zie bijlage

Creatief denken (Inventiviteit), Plannen (= ordenen), Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit), Klantgerichtheid, Omgaan met stress, Resultaatgerichtheid, Regels en afspraken nakomen, Zin voor nauwkeurigheid hebben, Leervermogen hebben, Zelfstandig werken, Contactvaardig zijn, Samenwerken als hecht team

De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren en hem informeren over de ergotherapeutische aanpak (doelstellingen, stappen, ...)

Prof. bach. Ergotherapie

Solliciteren

LEENSTRAAT 31-35, 9890 VURSTE
Dhr. Bart Poppe

Solliciteren

Meer banen van je zoekopdracht