Job 94 van 172

SolliciterenBegeleider/Ergotherapeut ABAGG


Functie

Als begeleider of ergotherapeut sta je in voor de dagelijkse begeleiding van geïnterneerde en veroordeelde personen met een beperking; mentale beperking en/of autisme, NAH of motorische beperking in een strafinrichting. Je biedt ondersteuning bij alle aspecten van het alledaagse leven. Je observeert en rapporteert hierover helder. Samen met de projectcoördinator, collega’s en de medewerkers van de strafinrichting draag je zorg voor de cliënten. Je wordt ondersteund door de afdelingsverantwoordelijke en een pedagoog/psycholoog. Klavier is een gastvrije voorziening: je samenwerking met collega’s, ouders en familie is betrokken en professioneel.

Aanbod

 • Een boeiende en uitdagende job in een stimulerende werkomgeving met kansen tot ontwikkeling.
 • Een collegiaal werkklimaat waarin inzet, initiatief en opnemen van verantwoordelijkheid ten volle worden gewaardeerd.
 • Een overeen te komen jobtime tussen 70 en 100%.
 • De loonvoorwaarden geldig in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinstellingen.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling met de sectorale eindeloopbaan- en anciënniteitsvoordelen.
 • Fietsvergoeding.
 • Interne opleiding Persoons- en Teamgerichte Veiligheidstechnieken.

Jouw profiel

 • Je hebt een bachelor diploma orthopedagogie of ergotherapie en wil graag werken met volwassenen met een verstandelijke beperking en ernstige bijkomende psychische en/of gedragsproblemen.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden.
 • Je kan zelfstandig werken en hierover helder rapporteren.
 • Je wil werken in een wisselend uurrooster met inbegrip van avond- en weekendwerk.

Contactvaardig zijn, Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit), Omgaan met stress, Creatief denken (Inventiviteit), Leervermogen hebben, Samenwerken als hecht team

Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen, Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …) De informatie doorgeven (partners, financiers, ..), Zorgvrager(s) informeren en sensibiliseren over de thema's geweld, verslaving, seksualiteit, analfabetisme en persoonlijke steun bieden door advies en hulp, Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ...., Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen, De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten, Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen

Prof. bach. Orthopedagogie

Solliciteren

ZWART GOOR 1, 2330 MERKSPLAS
Mevr. Tinne Lenaerts

Solliciteren

Meer banen van je zoekopdracht