Job 11 van 15

SolliciterenAdministratieve kracht (1/5)


Functie

ZOC-SBPV bouwt aan inclusie vanuit de kracht van blinde en slechtziende personen. Door ontmoetingen en dialoog tussen mensen met en zonder visuele handicap te stimuleren, willen we komen tot een kansrijke samenleving voor iedereen. Zo wil ZOC-SBPV verandering bekomen in het denken, handelen en zijn van mensen onder elkaar.

Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen is op zoek naar een administratieve kracht die het team 1 dag per week wil komen versterken voor volgende taken:

1. ORGANISATIETAKEN

 • Verslag teamvergadering
 • Administratieve taken bij de organisatie van de acties en projecten
 • Post en kantoormateriaal opvolgen

2. ADMINISTRATIEF BOEKHOUDKUNDIGE TAKEN

 • Facturen en bonnetjes bijhouden en verwerken
 • Kassa bijhouden
 • Betalingen voorbereiden
 • Inbrengen van financiële gegevens in de computer

3. ADMINISTRATIEF HR TAKEN

 • Voorbereiden lonen voor het sociaal secretariaat
 • Opvolgen van verlof en recupedagen

4. PUBLICATIE en DOCUMENTATIE

 • Postzendingen voorbereiden
 • Mee verzamelen van documentatie
 • Archief bijhouden

Aanbod

- Een betrekking van onbepaalde duur voor 1 dag in de week. Deze dag kan flexibel ingevuld worden.
- Verloning conform CAO PC 329
- Een dynamische werkplek in bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge
- Je komt terecht in een klein gedreven team


Jouw profiel

1. KENNIS hebben van:

- Tekstverwerking en multimedia:

- grondige kennis van word en excel

- grondige kennis van email en internet

- bereidt tot inwerken in een boekhoudprogramma

2. VAARDIGHEDEN sociale vaardigheden:

- voldoende vermogen om zich in te leven in anderen

- contact- en communicatievaardig ten aanzien van de professionele en vrijwillige medewerkers

persoonlijke vaardigheden

- systematisch, planmatig en zelfstandig taken kunnen uitvoeren

- kunnen omgaan met kritische reflecties en hieruit kunnen leren

- nauwgezet handelen

3. PERSOONLIJKHEID en HOUDING

De administratieve medewerker:

- heeft zin voor initiatief binnen de taken die hem/haar worden opgedragen

- vertoont een openheid tot samenwerking en overleg is flexibel

- wil zijn of haar verantwoordelijkheid opnemen en kwaliteit leveren

- heeft voldoende inzicht in zichzelf

- is bereid zich permanent te vormen

Zelfstandig werken, Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit), Regels en afspraken nakomen, Plannen (= ordenen), Zin voor nauwkeurigheid hebben

Administratieve dossiers samenstellen Gegevens, de actualisatie van gegevens, terugzendingen of aanmaningen controleren, Brieven, tabellen, ... invoeren volgens instructies, Documenten coderen, klasseren en archiveren, De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen Bestellingen plaatsen, Kopieerwerk verrichten, Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren

Geen specifieke studievereisten

Solliciteren

Kerkstraat 108, 9050 GENTBRUGGE
Mevr. Ria Decoopman

Solliciteren

Meer banen van je zoekopdracht