Job 12 van 15

SolliciterenBoekhouder (niveau B - voltijds - contractueel)


Functie

Je staat in voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de financiële verrichtingen van de gemeente en het OCMW (inclusief Woonzorgcentrum Rozenberg).

Resultaatsgebieden

 • boekhouding:

- registreren, controleren en opvolgen van inkomende facturen;
- opmaken en registreren bestelbonnen;
- opmaken, registreren en opvolgen van uitgaande facturen;
- registreren en opvolgen van ontvangsten;
- debiteurenbeheer en crediteurenbeheer;
- financiële boekingen uitvoeren;
- bedrijfsvoorheffing aangeven;
- btw aangiftes opmaken;
- allerlei fiscale fiches opmaken;
- voorbereiding en opmaken belasting- en retributiereglementen;
- opmaak en opvolgen belastingkohieren;
- voorbereiden van de beleidsdocumenten: opmaak van het meerjarenplan, aanpassing van het meerjarenplan en opmaak van de jaarrekening en de bijhorende toelichtingen;
- meewerken aan de wettelijke rapportages.

 • administratie:

- meewerken aan de voorbereiding, organisatie en opvolging van vergaderingen;
- opmaken, nalezen en lay-out verzorgen van verslagen, rapporten …;
- inbreng van gegevens in een geautomatiseerd systeem;
- bijhouden van het dynamisch papieren en digitaal archief;
- opvolgen en bijhouden documentatie;
- verwerken van in- en uitgaande post;
- brieven schrijven;
- maken van kopieën en bundels;
- huisstijl respecteren;
- opmaken jaarverslag of evaluatie van het jaar.

 • dossier:

- verzamelen stukken;
- administratief afwerken;
- opmaken agendapunt, notulen, uittreksel.

Zie infobundel in bijlage voor de uitgebreide functiebeschrijving.

Aanbod

Een contractuele betrekking voor onbepaalde duur met een bruto jaarsalaris tussen 30 119,00 euro en 50 750,00 euro.

Je geniet van maaltijdcheques (5,5 euro per gewerkte dag van 7,6 uren), een fietsvergoeding (0,24 euro per kilometer), een hospitalisatieverzekering, een aantrekkelijke vakantieregeling, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, groepsverzekering aanvullend pensioen en heel wat opleidingsmogelijkheden.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 24 maanden.

Jouw profiel

Je beschikt over ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als bij de kandidatuur een studiebewijs voorgelegd wordt en een verklaring dat je binnen een termijn van drie maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het gevraagde diploma.

Je beschikt over een rijbewijs B of je behaalt dat binnen de tien maanden na aanstelling.

Competenties (kennis)

 • kennis van de werking van het bestuur;
 • software eigen aan de functie;
 • gemeentelijke/ OCMW reglementen eigen aan de dienst;
 • basiskennis het decreet lokaal bestuur;
 • regelgeving betreffende gemeente- en OCMW-boekhouding;
 • · asis regelgeving belastingen;
 • basis regelgeving btw.

Competenties (andere)

 • handelt in het belang van de organisatie;
 • past zijn/haar gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter) te kunnen bereiken;
 • ontwikkelt zich binnen zijn/haar functie;
 • komt spontaan met standpunten naar voor; bewaakt en verdedigt zijn/haar belangen en de belangen van de organisatie;
 • maakt actief gebruik van bestaande contacten voor zijn/haar opdracht;
 • ziet de essentie van het probleem;
 • formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om die te bereiken;
 • neemt het initiatief om structurele problemen binnen zijn/haar takendomein op te lossen (reactief en structureel);
 • reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden;
 • plant en organiseert zijn/haar werk effectief;
 • blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren.
Zie infobundel in bijlage voor de uitgebreide beschrijving van de competenties.

Budgetten van de organisatie opvolgen door afstemmingscontrole op de bankrekeningen, controle van de algemene kosten en van de facturen, ..., Documenten invoeren en de lay-out verzorgen Documenten doorsturen en klasseren, Gegevens van de algemene boekhouding invoeren De boekingen registreren, Documenten coderen, klasseren en archiveren, Verkoopsovereenkomsten opstellen Betalingen opvolgen Aanmanen bij onbetaalde rekeningen, Briefwisseling sorteren, verdelen, frankeren en registreren E-mails behandelen, Aangifte doen bij de belastingen (btw, jaarlijkse aangifte van de sociale gegevens, ...)

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA), Academisch (gerichte) bachelor (ABA), Graduaat/HBO5

Solliciteren

Ernest Brengierstraat 6, 8780 OOSTROZEBEKE
Selectiekantoor Vandelanotte

Solliciteren

Meer banen van je zoekopdracht