Jobstudent medewerker hypothecaire kredietverlening

Functie

Je werkt in onze afdeling Financiën, namelijk de diensten van de Woonlening. Met de Woonlening, onze sociale lening, geven we mensen die het nodig hebben een duwtje in de rug om een eigen huis te kopen of te verbouwen. Jij ondersteunt de dossierbeheerders van onze ontleners bij hun taken.

Je verdeelt de post en s onder de dossierbeheerders van de Woonlening. Je verzorgt de fonische permanentie. Je gegevens op. Je springt in bij de opmaak van standaardbrieven. Je voert allerlei administratieve taken uit en verzorgt het archief. Aanbod

Belangrijk Op dit moment werken de personeelsleden van de VMSW maximaal van thuis uit, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze vacature kan alleen doorgaan als deze maatregelen zodanig versoepeld worden dat personeelsleden niet langer verplicht van thuis uit werken.

Wij bieden je

Een maaltijdcheque van euro elke werkdag betaalde verlofdagen Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer Fietsvergoeding Jouw profiel Je bent minstens jaar oud of je bent jaar oud en je hebt de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs al gevolgd op het ogenblik van je aanwerving. Je mag nog minstens uur werken als jobstudent op het moment van je indiensttreding, zodat je kan werken aan verminderde sociale bijdrage (). Je hebt in het school- of academiejaar - voltijds of deeltijds secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs gevolgd. Hiervan moet je een attest indienen. Je bezit over een basiskennis van Outlook/Excel/Word Je kan goed met cijfers werken Je hebt een degelijk en aangepast Nederlands taalgebruik , zowel mondeling als schrifjk (- en mailverkeer) Je kan nauwkeurig werken Je kan zelfstandig werk plannen Je kan je vlug inwerken in de aangeleerde taken Je bent bereid om dagelijks de permanentie te doen tot u Je verwoordt je boodschap correct en begrijpelijk Je onderneemt initiatieven binnen je eigen takendon Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden Je plant en organiseert jouw werk effectief Je informeert, pleegt overleg en werkt samen met je collega's Je neemt verantwoordelijkheid je werk

Geen specifieke studievereisten

Solliciteren Havenlaan , BRUSSEL
Mathias Rottier

 

 

Jobstudent medewerker hypothecaire kredietverlening
2020-07-26

Industry:
Gemiddeld salaris: 2000
Currency: EUR
Adres plaats: BRUSSEL
Land: België
Post code: 1000
Straat:Havenlaan 88

 

Let's connect