Job van

OfflineLOODGIETER


Onmiddellijke indiensttreding: een arbeidsovereenkomst van 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging onbepaalde duur. Bijkomende voordelen: - maaltijdcheques - hospitalisatieverzekering - fietsvergoeding. Onderhouden en installeren van sanitair, verwarmingsinstallaties en waterleidingen in het patrimonium van Stad en OCMW.

Sanitair installateur

Sanitaire en verwarmingselementen plaatsen, Werken aan: Warmwatertoestellen op elektriciteit of gas (doorstroom- en voorraadboilers), Inbouw- of opbouwleidingen plaatsen en aansluiten op de verwarmings- en sanitaire elementen (staal, koper, PVC, polyethyleen, ?), Werken aan: Verwarming, Defecte onderdelen vervangen of herstellen, Afvoerleidingen installeren op afschot en de waterdichtheid ervan controleren, Een diagnose stellen van defecten of storingen aan een installatie (gas- of waterlek, ?), Een oude installatie demonteren en verwijderen (verwarming, sanitair, ?), Werken aan: Individuele gasverwarmingstoestellen, Werken aan: Sanitair

Kennis hebben van materiaal en beheersen van loodgieterstechnieken Kwaliteitszorg Zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband Probleemoplossend werken Initiatief nemen Nauwgezetheid Flexibiliteit Respecteren van de veiligheidsvoorschriften Klantvriendelijkheid

Solliciteren

Vindictivelaan 1, 8400 OOSTENDE Mevr. Cosette De Keyser

Offline