6 Jobs voor vlaamse autonome hogeschool gent

Modis - Business Analist Informatieveiligheid

...Vlaamse overheid. Je neemt steeds jouw verantwoordelijkheid en handelt in het belang van de klanten en gebruikers en van het bedrijf; Je communiceert vlot (mondeling en schriftelijk) en je hanteert ee...

Service Delivery Manager MAGDA (AIV)

...gentschap Informatie Vlaanderen (AIV) heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatie gedreven overheid te onder...

Business Analist Informatieveiligheid (AIV)

...Vlaamse overheid. Dit team neemt de decretale rol op zich van de Vlaamse dienstenintegrator (VDI) met als doel gegevensuitwisseling te vereenvoudigen en te optimaliseren. Het MAGDA-gegevensdelingsplat...

DIRECTEUR (M/V)

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM NV, met als aandeelhouder het Vlaams Gewest, is een autonome investeringsmaatschappij die risicokapitaal verschaft aan bedrijven die willen groeien. LRM ontw...

Projectleider

...Vlaamse gewest Autonome beslissingsbevoegdheid: - Planning en organisatie van eigen werk - Planning van de uit te voeren werken (arbeiders + onderaannemers + levering van materieel/materiaal op werf) ...

Dossierbeheerder Preventie Nederlandstalig onderwijs (halftijds contract)(m/v)

...autonome manier beheersen en behandelen. In navolging van het charter “Missies, Visies, Waarden” van het Gemeentebestuur van Jette, heeft de dossierbeheerder Preventie Nederlandstalig Onderwijs de ver...