Medewerker natuur en landschapsbeleving de Merode vzw (hi...

Functie

de Merode vzw medewerker natuur en landschapsbeleving

De Merode vzw een voltijdse medewerker natuur en landschapsbeleving in Herselt. We bieden een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.

Mag het iets langer?

Dat kan! Als medewerker natuur en landschapsbeleving maak je deel uit van het Merodeteam met als kerntaak de opmaak en uitvoering van een strategie om de unieke landschappen in de Merode te bewaren, verder te ontwikkelen en te verbinden. Je hierbij vanuit je kennis van natuur en landschap naar manieren om zowel de landschapskwaliteiten als de beleving ervan te verbeteren.
Dit gebeurt in samenwerking met andere partners zoals de betrokken gemeenten en Employers, het agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, Regionale landschappen, ondernemers,…

De Merode vzw heeft als doel de Merode te ontwikkelen tot een landschapspark. De Merode is een gebied met authentieke landschappen, waar natuur en landbouw mekaar afwisselen, gekleurd door onroerend en cultureel erfgoed. In het landschapspark worden die kwaliteiten verder versterkt. Dat decor schept talrijke opportuniteiten voor duurzaam ondernemen, toerisme en recreatie. De vzw werkt op een gebiedsgerichte manier aan complexe, bovenlokale kansen en knelpunten met betrekking tot landschap.
Om deze opdrachten waar te maken beschikt de vzw over een uitgebreid netwerk van bovenlokale en lokale besturen, eigenaars en beheerders, erfgoedhouders, landbouwers en ondernemers.

Binnen het Merodeteam ben jij verantwoordelijk voor de opmaak van een strategie om de beleving, de herkenbaarheid en de natuur- of erfgoedwaarden van het landschap te versterken. Met jouw inzicht in ecosysteemdiensten sla je de brug met breed maatschappelijke thema’s en lokaal ondernemerschap. Je werkt daarvoor de strategie uit samen met de relevante partners en zet projecten op ter uitvoering.
Het Merodeteam is een enthousiaste groep medewerkers met elk een eigen specialisatie landschap en natuur, duurzame landbouw en duurzaam ondernemen, toerisme & recreatie, communicatie, erfgoed en cultuur. Je rapporteert aan de algemeen coördinator van de Merode.

Meer info over de activiteiten van de Merode vind je op

Wil je nog meer weten?

Super! Dan doen we jouw takenpakket uit de doeken

Strategie

Je zorgt voor de opmaak en uitrol van een strategie en een actieplan voor de volgende ambitie van het landschapspark de Merode ‘De kernwaarden van de verschillende landschapstypes zijn versterkt en verbonden en vormen een gezonde, veerkrachtige omgeving’.

Advies en ondersteuning

Je zorgt voor de voorbereiding van landschap gerelateerde agendapunten voor de vergaderingen van de vzw. Je bent het aanspreekpunt m.b.t. landschap en natuur voor de Merodepartners. Je geeft advies rond landschap en natuur aan de andere inhoudelijke werkingen van landschapspark de Merode en projecten in het gebied. Je coördineert werkgroepen van o.a. grondeigenaars en beheerders, natuurexperten en medewerkers van relevante overheidsdiensten.

Projecten

Je zet projecten op ter uitvoering van de strategie, samen met de partners. In het Interreg-project FABulous farmers (rond functionele agrobiodiversiteit) werk je samen met de medewerker duurzame landbouw en duurzaam ondernemen.

Netwerken

Je bouwt aan een netwerk en samenwerkingen met structurele partners en stakeholders om de uitrol van de strategie en bijhorende projecten te optimaliseren. Aanbod

Dan zal dit je zeker overtuigen…

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal Aa het bruto maandsalaris ligt tussen € ., en € .,.

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring en anciënniteit je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Extralegale voordelen gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer woon-werk, fietsvergoeding, dagen vakantie, extra legaal pensioen, glijdende werkuren.

Wil je als medewerker natuur en landschapsbeleving bij de Merode vzw aan de slag, dan doorloop je eerst de volgende selectiestappen

De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen cv-screening, thuisopdracht, competentiegericht interview en een eindselectie die plaatsvinden in de tweede helft van .

Meer informatie over deze onderdelen kan je hier lezen.

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat sen doe je zo

Solliciteer ten laatste via de solliciteer knop. Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief en CV.

Praktisch

We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan. Je zal werken in Mie Maan op volgend adres Diestsebaan , Herselt. Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij Isabelle Lindemans, gebiedscoördinator de Merode (T , M + of ). Jouw profiel

Nog steeds geïnteresseerd?

Geweldig! Beantwoord je dan ook aan deze criteria?

Je beschikt over minimum een masterdiploma. De voorkeur gaat uit naar minimum jaar relevante beroepservaring.

Als medewerker natuur en landschapsbeleving beschik je over volgende kenniscompetenties

Je hebt goede kennis van en affiniteit met landschap en natuur (bij voorkeur uit de streek) Je bent vertrouwd met de volgende thema's natuurontwikkeling en -beheer, landschapszorg en natuurgerichte recreatie Je bent vertrouwd met het spanningsveld op het platnd (overheden - natuur - landbouw - recreatie - jacht) Je hebt kennis van presentatietechnieken en werken met groepen schrikt je niet af Je hebt goede kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint, internet) Je hebt kennis van GIS-toepassingen

Jouw ervaring en kennis van onderstaande materie vormt zeker een pluspunt

Projectmanagement Openbaar bestuur

Je beschikt hiernaast ook over onderstaande gedragscompetenties

Samenwerken en netwerken je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren,...) en bent in staat informatie enthousiast en bevatjk over te brengen en mensen te motiveren tot samenwerking. Je bent positief inges t.o.v. samenwerking met diverse actoren in het platnd (natuursector, landbouwers, recreanten, jagers) en je betrekt anderen bij het nemen van beslissingen die op hen een impact hebben. Mondelinge en schrifjke uitdrukkingsvaardigheid je communiceert helder en hanteert een gepast taalgebruik in functie van de situatie en de doelgroep. Je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig, informatief en zakelijk) en voelt aan wanneer welke stijl te hanteren. Plannen en organiseren je kunt zelfstandig, pragmatisch en proactief werken. Je bent bovendien een heus organisatietalent. Probleemanalyse en probleemoplossend vermogen je onder een probleem vanuit verschillende invalshoeken en naar verbanden. Je op een efficiënte wijze naar aanvullende, relevante informatie, bedenkt alternatieven, overweegt de voor- en nadelen en betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem. Initiatief en resultaatsgerichtheid je bent een initiatiefnemer en brengt dingen in beweging. Je formuleert voorsen om bestaande situaties te verbeteren en structurele problemen op te lossen én onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen van de doelsingen.

Bijkomende aandachtspunten

Je beschikt over eigen vervoer en een rijbewijs B Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (sporadisch avond- en weekendwerk) Solliciteren HERSELT
-

 

Rapporteer deze vacature

Medewerker natuur en landschapsbeleving de Merode vzw (hi...
2021-11-29 - 2021-12-22

Aanwerving Organisatie: via Global Recruitment
Contract: Permanent
Industrie:
Gemiddeld loon: 2000
Valuta: EUR
Address place: HERSELT
Vlaanderen
Land: België
Postal Code: None
Web: www.globalrecruitment.info
Telefoon: +32 493 78 60 54

 

 

Share