19 Jobs voor arteveldehogeschool

Lector recht en ethiek

Functie Je maakt deel uit van het team van de opleiding van de Arteveldehogeschool. Als docent verzorg je onderwijsactiviteiten; je ondersteunt leerprocessen, beoordeelt en geeft feedback. Je stippel...

administratief medewerker opleidingssecretariaat

...Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit. Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelbetrekkingen of kunnen desgevallend samengevoegd worden. . Aanbod Opdrachtgrootte: 50-80% Aanstellingsperiode...

Copywriter

...Arteveldehogeschool. Als copywriter weet je probleemloos informatie uit diverse bronnen om te zetten in aantrekkelijke en vindingrijke (Nederlands- en Engelstalige) teksten voor oa. onze opleidingsspe...

Projectmedewerker bouw nieuwe campus

...Arteveldehogeschool bereidt ook de bouw van een nieuwe grote campus voor, onder de werktitel Campus XL. Deze nieuwe baken in de stad zal het onderwijs en onderzoek van de toekomst uitademen en sterk v...

(praktijk)lector leraar lager onderwijs

Functie voor het promoten van het nieuwe stageconcept in basisscholen Je maakt deel uit van het team van de opleiding van de Arteveldehogeschool. Je wordt ingezet om het nieuwe stageconcept van het v...

Medewerker IKZ - Interne audit

Functie Je maakt deel uit van een aangenaam en dynamisch team in de dienst integrale kwaliteitszorg van de Arteveldehogeschool. Je opdracht behelst twee delen: verdere uitbouw van de interne auditfun...

Schoonmaakmedewerker

Functie Je maakt deel uit van de onderhoudsploeg op een campus van de Arteveldehogeschool Je staat in voor het klaarzetten en afruimen van catering (koffie, thee, water) in het kader van evenementen ...

Lector organisatieontwikkeling, stagebegeleider en onderzoeksbegeleider

Functie voor de opleiding Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Je maakt deel uit van het team van de opleiding van de Arteveldehogeschool. Als docent verzorg je onderwijsactiviteiten ; je onde...

Lector pedagogische wetenschappen, stagebegeleider en onderzoeksbegeleider

Functie voor de lerarenopleiding kleuteronderwijs Je maakt deel uit van het team van de opleiding van de Arteveldehogeschool, Als docent bewegingsopvoeding en muzische vorming verzorg je onderwijsact...

(Praktijk)ector economie

Functie Je maakt deel uit van het team van de opleiding van de Arteveldehogeschool. Als docent verzorg je onderwijsactiviteiten; je ondersteunt leerprocessen, beoordeelt en geeft feedback. Je stippel...